Αειφόρος Ανάπτυξη Εκτύπωση


Η προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης αποτελεί βασική αρχή στο σχεδιασμό των δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Από την αρχή της ίδρυσής της, η ΕΠΠ προωθεί δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι, λοιπόν, η ΕΠΠ ήταν η πρώτη που εισήγαγε την έννοια της βιολογικής καλλιέργειας  στην Πρέσπα το 1992, ενώ συνεχίζει να προωθεί την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και να αναδεικνύει παραδοσιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΕΠΠ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας ενθαρρύνοντας τους κατοίκους να χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές, συνδυάζοντας έτσι οφέλη για τους ίδιους αλλά και για την περιοχή.  

Δράσεις στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης: