Διασυνοριακές δράσεις Εκτύπωση


Καθώς η Πρέσπα είναι μία διασυνοριακή περιοχή, η προστασία της  απαιτεί την αρμονική συνεργασία και τη συμμετοχή και των τριών χωρών που την μοιράζονται, της Ελλάδας, Αλβανίας και ΠΓΔΜ. Τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής δεν γνωρίζουν σύνορα κι έτσι οι περισσότερες δράσεις πρέπει να αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Ενδεικτικές είναι οι δράσεις για τις διασυνοριακές μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών και την παρακολούθηση πληθυσμού του Χηνοπρίστη (Mergus merganser)  που υλοποιεί η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών διασυνοριακά σε συνεργασία με φορείς των άλλων δύο χωρών.