Οικότοποι και Απειλούμενα Είδη Εκτύπωση

Πολλοί είναι οι λόγοι που δίνουν στην Πρέσπα ιδιαίτερη αξία και την καθιστούν οικοσύστημα παγκόσμιας σημασίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η ποικιλία των οικοτόπων και ο μεγάλος αριθμός σπάνιων ειδών ζώων και φυτών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, δηλαδή εμφανίζονται μόνο στην Πρέσπα και πουθενά αλλού στον κόσμο.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα είδη πανίδας που απαντώνται στην Ελληνική Πρέσπα:


Αρκετά από τα σπάνια είδη της Πρέσπας κινδυνεύουν, γι’ αυτό και προστατεύονται από μία σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών προστασίας. Η ΕΠΠ από την αρχή της ίδρυσής της έχει εφαρμόσει μια σειρά δράσεων για την προστασία και διαχείριση συγκεκριμένων απειλούμενων ειδών πανίδας, αλλά και την αποκατάσταση των οικοτόπων τους, η υποβάθμιση των οποίων αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για αυτά. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές ξεχωρίζουμε την έρευνα και τα μέτρα διαχείρισης για την προστασία του Αργυροπελεκάνου, τα οποία σταδιακά οδήγησαν στην αύξηση του πληθυσμού, με αποτέλεσμα σήμερα η Πρέσπα να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία Αργυροπελεκάνων στον κόσμο, που ξεπερνά σε αριθμό τα 1200 ζευγάρια. Σήμερα η ΕΠΠ συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα για την προστασία του Αργυροπελεκάνου, ενώ συνεχίζει να εκπονεί συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών ψαριών των λιμνών και από το 2005 παρακολουθεί συστηματικά και τον πληθυσμό της ενδημικής πέστροφας της Πρέσπας. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας για συγκεκριμένα απειλούμενα είδη, η ΕΠΠ επικεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των δράσεών της στην αποκατάσταση σημαντικών οικοτόπων. Συγκεκριμένα από το 1991 εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης για την αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών, τα οποία αποτελούν σημαντικότατους οικοτόπους για τη λειτουργία του λιμναίου οικοσυστημάτος, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει ερευνητικές δράσεις για την μελέτη της παραπόταμιας βλάστησης στο ρύακα του Άγιου Γερμανού και των ψευδαλπικών λιβαδιών στο όρος Βαρνούς.

alt   alt   alt   alt