Προστασία και Διαχείριση Υγροτόπου Εκτύπωση

 

H προστασία και η διαχείριση του υγροτόπου αποτελεί τον κεντρικό στόχο των δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Από την αρχή της ίδρυσής της, η ΕΠΠ προώθησε μια σειρά πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση του υγροτόπου και την προστασία της άγριας ζωής. Σήμερα υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση του υγροτόπου είναι τυπικά ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ), ενώ η ΕΠΠ σε συνεργασία με τον ΦΔΕΠΠ εφαρμόζει μια σειρά δράσεων για τη διαχείριση/παρακολούθηση των νερών, της βλάστησης και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας.