Τεύχος 1, Δεκέμβριος 2010
Στην Πρέσπα απαντώνται 26 από τα 34 είδη νυχτερίδων που παρατηρούνται στην Ελλάδα!
Μπορεί η Πρέσπα να είναι ευρέως γνωστή για την πλούσια και σπάνια ορνιθοπανίδα της...
Περισσότερα...
Συνεργασία των τριών χωρών και στο πεδίο
Φέτος, για πρώτη φορά, οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ) πραγματοποιούν πιλοτική...

Περισσότερα...
Ξεκίνησε το πρόγραμμα LIFE-Επικοινωνία για τα ψάρια και την αλιεία στην Πρέσπα
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ξεκίνησε πρόσφατα ...

Περισσότερα...
Ταξιδεύοντας στην απέναντι όχθη
Στα πλαίσια της ενίσχυσης των διασυνοριακών σχέσεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών ....
Περισσότερα...
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών ανανεώνει την ιστοσελίδα της
Στο www.spp.gr θα βρείτε πλέον τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα μας.

Περισσότερα...
Περπατήστε στα μονοπάτια της φύσης και της ιστορίας της Πρέσπας με το νέο οικοτουριστικό οδηγό της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών
Περισσότερα...
Στην Πρέσπα απαντώνται 26 από τα 34 είδη νυχτερίδων που παρατηρούνται στην Ελλάδα!
Μπορεί η Πρέσπα να είναι ευρέως γνωστή για την πλούσια και σπάνια ορνιθοπανίδα της, αλλά, όπως δείχνουν οι έρευνες, και οι νυχτερίδες (Χειρόπτερα) αποτελούν ένα από τα πιο αξιόλογα στοιχεία της πλούσιας βιοποικιλότητας των Πρεσπών. Μέχρι σήμερα έχουμε καταγράψει 26 είδη νυχτερίδων στην ευρύτερη περιοχή της Πρέσπας, κάτι το οποίο φέρνει την περιοχή στην πρώτη θέση από πλευράς πλούτου ειδών στη χώρα μας. Από τις πρώτες, αλλά όχι εντατικές, έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή την περίοδο 1995-2003 γνωρίζαμε ότι στην ελληνική Πρέσπα υπήρχαν 8-10 είδη νυχτερίδων. Αργότερα, μέσω της πραγματοποίησης πιο εντατικών θερινών ερευνητικών αποστολών το 2004, 2007, 2009 και το 2010, φτάσαμε στα 26 είδη. Από αυτά, τουλάχιστον τα 17 είδη αναπαράγονται στην Πρέσπα, ενώ λόγω καταγραφής των νέων ειδών ο συνολικός αριθμός των θηλαστικών της Πρέσπας εκτοξεύτηκε σε παραπάνω από 60 είδη! Για πρώτη φορά φέτος, η έρευνα συνεχίζεται το φθινόπωρο και το χειμώνα, σε Ελλάδα, Αλβανία και ΠΓΔΜ, σε συνεργασία πάντα με τους Έλληνες ειδικούς Έλενα Παπαδάτου και Παναγιώτη Γεωργιακάκη, καθώς και με τη γαλλική ΜΚΟ “Groupe Mammalogique Breton”. Στόχος της ΕΠΠ και των συνεργατών της είναι η συγγραφή ενός Σχεδίου Δράσης για τις Νυχτερίδες της Πρέσπας και στις 3 χώρες, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2011.
Συνεργασία των τριών χωρών και στο πεδίο
Φέτος, για πρώτη φορά, οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ) πραγματοποιούν πιλοτική εφαρμογή  συστήματος διασυνοριακής περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο Πάρκο Πρεσπών. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά συγκεκριμένους  τομείς περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπως: Νερά, Ψάρια & αλιεία, Υγροτοπική Βλάστηση, Δάση, Ορνιθοπανίδα, Νυχτερίδες, Αρκούδες.
Έτσι, δράσεις όπως το ερευνητικό ψάρεμα που πραγματοποιούσε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)  μέχρι τώρα μόνο στο ελληνικό κομμάτι της Πρέσπας, φέτος έγιναν από τοπικούς εταίρους και στις άλλες δύο χώρες  που μοιράζονται τις λίμνες.
Σημαντικό βήμα ήταν και η πρώτη επίσκεψη ομάδας της ΕΠΠ στο νησί Golem Grad στην ΠΓΔΜ, μαζί με επιστήμονες από το Εθνικό Πάρκο της Galicica και το Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Οχρίδας, με απώτερο σκοπό την από κοινού παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας της Πρέσπας και από τις τρεις χώρες.
Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις των υδρόβιων πουλιών στην Πρέσπα πραγματοποιήθηκαν φέτος για πρώτη φορά από κοινού από τους καταμετρητές των τριών χωρών.
Επίσης, για την παρακολούθηση της υγροτοπικής βλάστησης, οργανώθηκε συνάντηση εργασίας στο Zagradec (Αλβανία), στην οποία συζητήθηκαν οι μεθοδολογίες για την παρακολούθηση των καλαμιώνων της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας, και πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές μετρήσεις σε διατομές (transects) σε καλαμιώνες και στις τρεις χώρες. Αντίστοιχη συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε στην Κορυτσά με θέμα τη διασυνοριακή παρακολούθηση των δασών και άλλων χερσαίων ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πρέσπας.
Εργαστήρι κατάρτισης για την παρακολούθησης της αρκούδας στην Πρέσπα πραγματοποιήθηκε στο Stenje της ΠΓΔΜ, με τους υπεύθυνους των Πάρκων των τριών χωρών στην Πρέσπα να συμφωνούν να προχωρήσουν στην έρευνα της παρουσίας και πληθυσμού με χρήση ερωτηματολογίων.
Την ανάπτυξη συστήματος διασυνοριακής περιβαλλοντικής παρακολούθησης ξεκίνησε η ΕΠΠ το 2007 σε συνεργασία με το γαλλικό ερευνητικό κέντρο για τη διατήρηση των Μεσογειακών υγροτόπων «Tour du Valat» και το UNDP και εμπειρογνώμονες από τις τρεις χώρες. Φέτος αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση κατά την οποία γίνονται πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος και στις τρεις χώρες έτσι ώστε μετά και την πρακτική εφαρμογή του να τροποποιηθεί καταλλήλως και να ολοκληρωθεί το σύστημα παρακολούθησης. Τελικός στόχος είναι η επίσημη έγκριση και υιοθέτηση του προγράμματος από τους αρμόδιους φορείς των τριών χωρών.
Βλέπουμε λοιπόν ακόμα μια φορά ότι η συνεργασία των τριών χωρών στην Πρέσπα  μπορεί να πάρει σάρκα και οστά με διασυνοριακές δράσεις στο πεδίο, και να μην μένει απλά στα χαρτιά.
Ξεκίνησε το πρόγραμμα Life Επικοινωνία για την σπάνια ιχθυοπανίδα της Πρέσπας
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ξεκίνησε πρόσφατα την εφαρμογή προγράμματος επικοινωνίας (LIFE+ Information & Communication) που στοχεύει στην ενημέρωση του ενδιαφερόμενου αλλά και ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σπάνια ιχθυοπανίδα της Πρέσπας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την αλιεία, τα νερά, την προστασία των ειδών και των οικοτόπων τους.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 30 μηνών, εντάσσεται στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος LIFE+ (2007-2013), έχει προϋπολογισμό 715.234€ και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το ευρωπαϊκό ταμείο για το περιβάλλον.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών ενεργειών που στοχεύουν στην ανάδειξη της σπάνιας ιχθυοπανίδας των Πρεσπών, καθώς και στην προώθηση θεσμικών θεμάτων που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, των ενδημικών ειδών ψαριών και των νερών, αλλά και με τους κανόνες και τις πρακτικές που διέπουν την αλιεία.

Ταξιδεύοντας στην απέναντι όχθη

Στα πλαίσια της ενίσχυσης των διασυνοριακών σχέσεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών των κατοίκων της Πρέσπας, φέτος η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) διοργάνωσε για τους κατοίκους της ελληνικής Πρέσπας εκδρομή στην πόλη Ρέσεν της ΠΓΔΜ.
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη γιορτή του Μήλου στις 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και το πρόγραμμα ποικίλο: έκθεση τοπικών προϊόντων και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην πλατεία του Ρέσεν, επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Ποντμότσανι,  αλλά και ξενάγηση γύρω από τα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ στο σημείο Λαιμός- Dolno Dupeni.
Η εκδρομή αυτή ήταν ένα σημαντικό βήμα για όλους τους  κατοίκους της Πρέσπας, αφού οι πολλοί από αυτούς  δεν έχουν  επισκεφτεί την  άκρη της λίμνης που ανήκει σε άλλη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα δίνεται συχνά  η ευκαιρία να επισκέπτονται όλοι  και τα  μέρη αυτού του όμορφου τόπου που μέχρι τώρα θεωρούσαν απρόσιτα.

 
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών ανανεώνει την ιστοσελίδα της
Στο www.spp.gr θα βρείτε πλέον τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Το νέο site είναι βελτιωμένο, εύχρηστο και παρουσιάζει λεπτομερώς το σύνολο των δράσεων της Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Επίσης μέσα από το e-shop μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε τις εκδόσεις της ΕΠΠ.
Περπατήστε στα μονοπάτια της φύσης και της ιστορίας της Πρέσπας με το νέο οικοτουριστικό οδηγό της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών
Θέλετε να ανακαλύψετε και να χαρείτε τις ομορφιές της Πρέσπας; Προμηθευτείτε τον νέο οικοτουριστικό οδηγό που προσφάτως εξέδωσε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).
Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό με πλούσια στοιχεία για τη γεωλογία, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική και τις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής. Η έκδοση περιέχει 1 πολυσέλιδο οδηγό και 4 οικοτουριστικούς χάρτες. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τη διάθεσή σας μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 14 προτεινόμενα μονοπάτια και να εξερευνήσετε μόνοι σας τις ομορφιές της περιοχής.
Η έκδοση αυτή είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την ως τώρα διαθέσιμη στους χάρτες της περιοχής πληροφορία, προβάλλοντας πιο συστηματικά και λεπτομερειακά το τοπίο και το ανθρώπινο στοιχείο της περιοχής. Χαρτογραφώντας και περιγράφοντας δεκατέσσερα επιλεγμένα μονοπάτια τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, στοχεύουμε στο να ενθαρρύνουμε τον ευαισθητοποιημένο επισκέπτη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν βαθύτερα το φυσικό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο.
Έτσι, οι χάρτες και το βιβλίο έχουν έναν τέτοιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ώστε και να ενημερώνουν τον μη εξειδικευμένο επισκέπτη αλλά και να ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ένα ακόμα όφελος είναι ότι οι χάρτες περιέχουν σημαντική πληροφορία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιστήμονες που εργάζονται για τη μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος της Πρέσπας.
Αυτή η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το  Ίδρυμα Aage V. Jensen (Δανία) και διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μπορείτε να την παραγγείλετε είτε μέσω του e-shop που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.spp.gr), τηλεφώνου, fax ή e-mail είτε από το Κέντρο Πληροφόρησης για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών στον Άγιο Γερμανό.
 
Επιμέλεια: Ράλλια Κουγιουμτζή

Συντακτική ομάδα: Μ. Βλάσση, Μ. Γκλέτσος, Γ. Καζόγλου, Μ. Μαλακού,
Β. Νιτσοπούλου, Β. Ρουμελιώτου

Φωτογραφίες: ΕΠΠ ΑΡΧΕΙΟ/ Φ. Πολίτης, Ρ. Κουγιουμτζή,
Α. Λογοθέτη, S. Shumka, Β. Νιτσοπούλου

Χορηγία: Velti
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Άγιος Γερμανός, Πρέσπα
530 77 Άγιος Γερμανός
Τηλ: 23850 51211, 23850 51233
Fax: 23850 51343

www.spp.gr
spp@line.gr
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, παρακαλούμε στείλτε mail στο spp@line.gr
© 2010 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών